Kancelaria Prawna Atelier Lex

Zamówienia publiczne

Specjalizujemy się w dziedzinie zamówień publicznych, świadcząc kompleksową pomoc prawną zarówno dla instytucji publicznych, jak i dla przedsiębiorców składających oferty. Oferujemy rzetelną interpretację przepisów oraz profesjonalne wsparcie w procesie przetargowym.

O zamówieniach publicznych

Prawo zamówień publicznych reguluje wzajemne relacje pomiędzy stronami umowy, której przedmiotem jest dostawa towarów, świadczenie usług czy też proces budowlany. Specyfiką takiej umowy jest jednak przede wszystkim to, że jej podmioty przy realizacji przedsięwzięcia wykorzystują środki publiczne.

Zaangażowanie środków publicznych w realizację zadania wymaga szczególnej formalnoprawnej obsługi przedsięwzięcia, stąd też z perspektywy zamawiającego oraz wykonawcy tak ważne jest, aby powierzyć przygotowanie i obsługę procesu zamówienia publicznego od strony formalnej profesjonalnemu podmiotowi.

Kancelaria oferuje profesjonalne, poparte bogatym doświadczeniem wsparcie procesu zamówień publicznych, w szczególności dla wykonawców.

Kluczowe w celu wygrania przetargu jest opracowanie skutecznej strategii działania. Zakres usług Kancelarii w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi obejmuje w szczególności: 

  • analizę dokumentacji przetargowej oraz badanie konkurencyjnych ofert, 
  • przygotowanie dokumentacji, w tym: oferty, pism lub wniosków do zamawiającego, zapytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, odpowiedzi na wezwania do wyjaśnień treści oferty, umowy konsorcjum, 
  • obsługę prawną zawartej umowy na czas wykonywania zamówienia publicznego, 
  • weryfikacje zasadności wnoszenia środków odwoławczych, 
  • sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) lub skarg na orzeczenie KIO do właściwego sądu okręgowego, 
  • reprezentację wykonawcy przed KIO lub sądem, 
  • wsparcie przy działaniach zakupowych na rzecz zamawiającego, 
  • udział w negocjacjach ze stronami umowy, 
  • wsparcie przy zmianie umowy w zamówieniach publicznych.

Obsługa zamówień publicznych łączy się z ryzykiem i jest wymagającym zadaniem. Doświadczenie członków zespołu Kancelarii umożliwia świadczenie najwyższej jakości usług w tym obszarze.

Zachęcamy do kontaktu i powierzenia Kancelarii formalnoprawnej obsługi procesu zamówienia.

Porozmawiajmy.

Opowiedz nam o swoich wyzwaniach i już od jutra zacznijmy wypracowywać optymalne rozwiązania.

Skontaktuj się z nami.

Doradzamy Klientom z całego kraju i jesteśmy otwarci na różnorodne formy kontaktu.

Skorzystaj z możliwości kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem dostępnego na stronie formularza, aby uzyskać więcej szczegółów na temat oferowanych przez nas usług prawnych.

Napisz: kancelaria@atelier-lex.pl
Zadzwoń: +48 451 271 701

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zasady prywatności