Kancelaria Prawna Atelier Lex

Polityka prywatności i COOKIES

§1.

 1. Administratorem danych osobowych jest Atelier Lex Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Anna Słowikowska, adres: ul. płk. Stanisława Dąbka 86, 81-107 Gdynia, NIP: 9581592744, tel. +48 451 271 701, adres e-mail: kancelaria@atelier-lex.pl (dalej jako „Atelier Lex”). 
 2. Dane osobowe zbierane przez Atelier Lex przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), jak również w polskich przepisach wydanych w związku z RODO.
 3. Atelier Lex zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wymienionych przepisach. Wszelkie dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym znajdującym się na stronie https://atelier-lex.pl/ (dalej jako „Strona internetowa”) są traktowane jako dane poufne i nie są widoczne dla osób postronnych.
 4. Atelier Lex może udostępniać dane osobowe podmiotom z nią współpracującym, w szczególności w zakresie usług marketingowych i informatycznych, a także innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa. 
 5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez osoby/podmioty upoważnione przez Atelier Lex lub też przez przetwarzających pozostających z Atelier Lex w ścisłej współpracy.

§2.

 1. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie internetowej, Atelier Lex przetwarza podane tam dane, tj.: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Atelier Lex w celu:
 • odpowiedzi na próbę kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego, 
 • prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, 
 • prowadzenia działań marketingowych, 
 • realizacji przez Atelier Lex prawnie uzasadnionych interesów takich jak m.in. zapewnienie bezpieczeństwa i optymalnego funkcjonowania Strony internetowej czy ochrony praw i dochodzenia roszczeń,
 • spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Atelier Lex. 
 1. Prawo do przetwarzania danych osobowych przez Atelier Lex po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody, jest zastrzeżone jedynie do przypadków dochodzenia przez Atelier Lex ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeśli przepisy UE lub krajowe obligują do ich zachowania. 
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od tego co nastąpi później – albo do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych ze świadczenie usług prawnych albo do czasu upływu terminu przechowywania danych określonego w obowiązujących przepisach prawa.

§3.

 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Atelier Lex ma prawo żądania:
 • dostępu do danych, 
 • sprostowania danych, 
 • usunięcia danych, 
 • ograniczenia przetwarzania.
 1. Każdej osobie, której dotyczą dane przetwarzane przez Atelier Lex przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, jak i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Usunięcie danych osobowych nastąpić może w przypadku cofnięcia zgody lub też wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 3. Kontakt z osobą zajmującą się przetwarzaniem danych osobowych w Atelier Lex możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem: kancelaria@atelier-lex.pl (w wiadomości e-mail należy wskazać w tytule, iż dotyczy danych osobowych). 

§4.

 1. Strona internetowa używa plików cookies, tj. niewielkich plików tekstowych wysyłanych przez serwer www i przechowywanych przez oprogramowanie komputera przeglądarki, mające na celu ułatwienie korzystania z wcześniej odwiedzanych stron internetowych.
 2. Pliki cookies nie gromadzą danych osobowych użytkownika Strony internetowej oraz nie wpływają w żaden sposób na konfigurację jego komputera. Informacje gromadzone przez pliki cookies dotyczą adresu IP, typu wykorzystanej przeglądarki internetowej, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie, dacie i lokalizacji, jak również informacji przekazanych za pomocą formularza kontaktowego. 
 3. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail czy numer telefonu, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane są zachowywane i wykorzystywane jedynie na potrzeby niezbędnych do wykonania danej funkcji.
 4. Dane zebrane przy pomocy plików cookies mają na celu monitorowanie i weryfikację tego, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, co prowadzi do usprawnienia jego funkcjonowania oraz zapewnienia bardziej efektywnej i bezproblemowej nawigacji. 
 5. Na Stronie internetowej korzystamy z następujących plików cookies: 
 • „niezbędne” pliki cookies – pliki umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies, 
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony internetowej, 
 • „wydajnościowe” pliki cookies – pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony internetowej, 
 • „funkcjonalne” pliki cookies – pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika np. rozmiaru czcionki czy wyglądu Strony internetowej, 
 • „reklamowe” pliki cookies – pliki umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć lub przywrócić opcje gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Informacje w zakresie zarządzania plikami cookies, w zależności od rodzaju urządzenia i przeglądarki internetowej dostępna jest na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.
 2. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.