Kancelaria Prawna Atelier Lex

Prawa Autorskie i Prawa Własności Intelektualnej

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zapewniamy kompleksowe doradztwo i reprezentację prawna, pomagając w ochronie Twoich twórczych dóbr intelektualnych.

O prawach autorskich

Zagadnienia związane z prawem autorskim i prawem własności intelektualnej uznawane są zazwyczaj jako powiązane z działalnością artystyczną, branżą IT lub działalnością naukowo-wynalazczą.

Podejście to jest jednak zbyt wąskie, bowiem za utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych uznawany jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Ochrona przewidziana przez ustawodawcę może wobec tego coraz częściej dotyczyć przedsiębiorców lub osób fizycznych, którzy mogą w ten sposób poddawać ochronie zarówno swoją markę, jak i autorskie pomysły niepowiązane w żaden sposób z branżami kreatywnymi lub naukowymi.

Rozwijająca się dynamicznie cyfryzacja świata, jak również zwiększająca się stale świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony nowo tworzonych podmiotów, jak i ugruntowanych już na rynku marek powodują konieczność wzmożonej czujności w zakresie zarówno praw autorskich, jaki i własności intelektualnej.

W zakresie świadczonych przez Kancelarię usług jej zespół wspiera Klientów, w szczególności w:

  • przygotowywaniu, negocjowaniu i opiniowaniu umów licencyjnych oraz umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, 
  • przygotowywaniu opinii prawnych w zakresie zagadnień związanych z prawami autorskimi i prawami własności intelektualnej, 
  • reprezentowaniu Klientów w zakresie postępowań mających na celu dochodzenie należności związanych z naruszeniem praw autorskich, 
  • walce z nieuczciwą konkurencją,
  • procesie rejestracji znaków towarowych czy wzorów przemysłowych. mając na względzie indywidualne potrzeby Klienta.

Porozmawiajmy.

Opowiedz nam o swoich wyzwaniach i już od jutra zacznijmy wypracowywać optymalne rozwiązania.

Skontaktuj się z nami.

Doradzamy Klientom z całego kraju i jesteśmy otwarci na różnorodne formy kontaktu.

Skorzystaj z możliwości kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem dostępnego na stronie formularza, aby uzyskać więcej szczegółów na temat oferowanych przez nas usług prawnych.

Napisz: kancelaria@atelier-lex.pl
Zadzwoń: +48 451 271 701

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zasady prywatności