Kancelaria Prawna Atelier Lex

Mobbing​

Mobbing to poważne naruszenie praw pracownika. Nasz zespół specjalistów jest gotowy, by Cię wspierać, niezależnie czy chodzi o pozew o mobbing, obronę przed oskarżeniem, czy odszkodowanie za mobbing. Skontaktuj się z nami!

Czym jest mobbing?

Mobbing oznacza wszelkie działania lub zachowania dotyczące pracownika bądź skierowane przeciwko niemu, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu pracowników.

Odszkodowanie za mobbing

Co niezwykle istotne, a często zapominane, działania lub zachowania sprawcy mobbingu nie mogą mieć jednorazowego charakteru. Mobberem może być zarówno pracodawca, jak i inny pracownik. Nie ma z góry określonego katalogu zachowań, które w praktyce mogą zostać zakwalifikowane jako mobbing.

W sytuacji ustalenia, iż pracownik jest ofiarą mobbingu w miejscu pracy, przysługują mu określone roszczenia względem pracodawcy, m.in. może on dochodzić odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy wskutek mobbingu, ma prawo dochodzić odszkodowania za mobbing.

Zakres usług Kancelarii w sprawach związanych z przypadkami mobbingu w miejscu pracy obejmuje: 

  • wszechstronną konsultację z Klientem oraz analizę, czy dane zdarzenia wypełniają przesłanki ustawowe i mogą zostać zakwalifikowane jako mobbing, 
  • pomoc w ustaleniu roszczeń oraz wskazanie sposobu ich dochodzenia, w tym pomoc w zgromadzeniu stosownego materiału dowodowego, 
  • wsparcie w uzyskaniu należnego odszkodowania lub zadośćuczynienia, 
  • wsparcie w negocjacjach pomiędzy stronami sporu, 
  • kompleksową reprezentację Klienta na każdym etapie pozwu o mobbing.

Porozmawiajmy.

Opowiedz nam o swoich wyzwaniach i już od jutra zacznijmy wypracowywać optymalne rozwiązania.

Skontaktuj się z nami.

Doradzamy Klientom z całego kraju i jesteśmy otwarci na różnorodne formy kontaktu.

Skorzystaj z możliwości kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem dostępnego na stronie formularza, aby uzyskać więcej szczegółów na temat oferowanych przez nas usług prawnych.

Napisz: kancelaria@atelier-lex.pl
Zadzwoń: +48 451 271 701

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zasady prywatności