Kancelaria Prawna Atelier Lex

Sprawy Cywilne

Specjalizujemy się w sprawach cywilnych, oferując kompleksową reprezentację prawną w różnorodnych kwestiach, w tym umowach, odszkodowaniach oraz wielu innych.

O prawie cywilnym

O prawie cywilnym najprościej można powiedzieć, że reguluje sprawy, z którymi każdy z nas ma do czynienia na co dzień, np. robiąc zakupy, przyjmując zlecenie do wykonania, decydując się na najem mieszkania albo będąc powołanym do spadku.

Zatem, prawo to normalizuje stosunki między podmiotami prawa prywatnego, przede wszystkim majątkowe i gospodarcze. Podstawowym źródłem prawa cywilnego jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, która w art. 1 stanowi, że akt ten reguluje stosunki cywilnoprawne, tj. stosunki między osobami fizycznymi i osobami prawnymi, sytuację prawną osób i rzeczy jako podmiotów i przedmiotów stosunków cywilnoprawnych oraz treść stosunków prawnych, na którą składają się uprawnienia i obowiązki podmiotów tych stosunków.

Dziedziny, które obejmuje ten obszar prawa to m.in.:

 • prawo osobowe,
 • prawo rzeczowe,
 • prawo zobowiązań,
 • prawo spadkowe,
 • prawo autorskie,
 • a nawet elementy prawa spółdzielczego, handlowego, ubezpieczeń czy innych.

 

Zespół Kancelarii specjalizuje się w szeroko pojętych sprawach z zakresu prawa cywilnego. Mamy świadomość, że osobom bez wiedzy prawniczej trudno może być odnaleźć się w meandrach tego prawa, przede wszystkim z uwagi na ilość przepisów prawnych je regulujących, częstość jego zmian oraz wielość, złożoność interpretacji.

Na gruncie prawa cywilnego Kancelaria świadczy usługi prawne, w szczególności w zakresie:

 • umów cywilnoprawnych,
 • spadków oraz darowizn,
 • ochrony dóbr osobistych,
 • odszkodowań,
 • rękojmi i gwarancji,
 • upadłości konsumenckiej.

Staramy się, aby oferowane przez nas usługi prawne w obszarze spraw cywilnych świadczone były w sposób wykraczający poza tradycyjnie rozumiane doradztwo prawne, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnego interesu Klienta.

Porozmawiajmy.

Opowiedz nam o swoich wyzwaniach i już od jutra zacznijmy wypracowywać optymalne rozwiązania.

Skontaktuj się z nami.

Doradzamy Klientom z całego kraju i jesteśmy otwarci na różnorodne formy kontaktu.

Skorzystaj z możliwości kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem dostępnego na stronie formularza, aby uzyskać więcej szczegółów na temat oferowanych przez nas usług prawnych.

Napisz: kancelaria@atelier-lex.pl
Zadzwoń: +48 451 271 701

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zasady prywatności