Kancelaria Prawna Atelier Lex

Podział majątku

Nasza kancelaria oferuje wsparcie w kluczowej kwestii, jaką jest podział majątku po rozwodzie. Rozumiemy trudności związane z tym procesem i jesteśmy tu, aby pomóc. Zapraszamy do współpracy.

Podział majątku po rozwodzie oraz w innych sytuacjach

Z mocy prawa wspólność majątkowa powstaje pomiędzy małżonkami w chwili zawarcia związku małżeńskiego. Należy pamiętać, że małżonkowie mają pełną dowolność w kształtowaniu charakteru ustroju wspólności majątkowej.

O podziale majątku można mówić przede wszystkim w przypadku ustaniu wspólności majątkowej, która, co warto zaznaczyć, nie jest jednoznaczna z ustaniem małżeństwa. Ustanie wspólności majątkowej może nastąpić na skutek: 

  • rozwodu, 
  • ogłoszenia separacji, 
  • śmierci małżonka, 
  • unieważnienia małżeństwa, 
  • ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej, 
  • zawarciu umowy majątkowej małżeńskiej, tzw. intercyzy, 
  • ubezwłasnowolnienia małżonka,
  • ogłoszenia upadłości przez jednego z małżonków.

Warto wskazać, że do skutecznego podziału majątku może dojść na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy lub na drodze postępowania sądowego.

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi związane z podziałem majątku. Świadczymy pomoc prawną zarówno w przypadku podziału na drodze sądowej oraz ugodowej.

Kancelaria oferuje reprezentację strony na każdym etapie postępowania. Posiadamy doświadczenie w zakresie ugodowego i sądowego podziału majątku po rozwodzie.

Porozmawiajmy.

Opowiedz nam o swoich wyzwaniach i już od jutra zacznijmy wypracowywać optymalne rozwiązania.

Skontaktuj się z nami.

Doradzamy Klientom z całego kraju i jesteśmy otwarci na różnorodne formy kontaktu.

Skorzystaj z możliwości kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem dostępnego na stronie formularza, aby uzyskać więcej szczegółów na temat oferowanych przez nas usług prawnych.

Napisz: kancelaria@atelier-lex.pl
Zadzwoń: +48 451 271 701

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zasady prywatności