Kancelaria Prawna Atelier Lex

Sprawy bankowe

Specjalizujemy się w sprawach przeciwko bankom, zapewniając kompleksową pomoc prawną związana z kredytami, windykacją, sporami z bankami oraz innymi instytucjami finansowymi.

Dynamiczna sytuacja

W ciągu kilkunastu ostatnich lat, z uwagi na dynamiczną sytuację na rynkach finansowych, w tym szalejący kryzys gospodarczy, konsumenci, którzy zdecydowali się na zaciągnięcie kredytów, przede wszystkim walutowych, zmuszeni byli i nadal są spłacać raty w znacznie wyższej wysokości, niż przy zawieraniu umowy.

Przez wiele lat instytucje państwowe nie dostrzegały piętrzących się problemów kredytobiorców, względnie nie były zainteresowane wypracowaniem sposobu ich rozwiązania.

Dopiero za sprawą orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i ukazania sposobu, w jaki rozumiane powinny być zapisy dyrektyw unijnych regulujących kwestie związane z ochroną konsumentów przed nieuczciwymi postanowieniami umownymi, nastąpiła radykalna zmiana w sytuacji kredytobiorców.

Członkowie zespołu Kancelarii posiadają kilkuletnie, bogate doświadczenie w prowadzeniu bardzo dużej ilości spraw związanych z umowami kredytu powiązanego z walutą obcą, w tym kredytów nazywanych frankowymi, ale także kredytów zaciągniętych w innych popularnych walutach, np. w euro lub w dolarach.

Ponadto, w ostatnim czasie Kancelaria zaangażowała się w pomoc konsumentom w dochodzeniu roszczeń na gruncie sankcji kredytu darmowego. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą dotyczącą usług oferowanych w obszarze spraw bankowych oraz zapraszamy do kontaktu z zespołem Kancelarii.

Obecnie coraz więcej kredytobiorców jest świadomych, że umowa kredytu może zawierać klauzule abuzywne, mimo tego, że jest ona przygotowywana przez podmioty zaufania publicznego.

Sprawy związane z umowami kredytu, przede wszystkim waloryzowanymi kursami walut obcych, a w szczególności frankiem szwajcarskim, to aktualnie jeden z najpopularniejszych tematów wśród społeczeństwa.

Obserwujemy stały wzrost liczby spraw trafiających do sądu, co doprowadziło wręcz do tego, że Sąd Okręgowy w Warszawie utworzył specjalny wydział – tzw. frankowy, w którym rocznie obsługuje się kilkadziesiąt tysięcy spraw kredytów frankowych. Z kolei sprawy związane z umowami kredytu opartymi o stawkę WIBOR trafiły na kanwę sporów z bankami w związku z drastycznie rosnącymi stopami procentowymi powiązanymi z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej.

Sukces kredytobiorców związanych ze stwierdzaniem nieważności umów kredytu waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego, zachęca do badania uczciwości także pozostałych umów kredytowych. W ostatnim czasie popularność zyskują także sprawy związane z regulacją wynikającą z sankcji kredytu darmowego przewidzianą w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim.

W świetle przywołanego wyżej przepisu sankcjonowane jest zarówno naruszenie przez kredytodawcę obowiązków informacyjnych wobec konsumenta dotyczących formy i treści zawieranej umowy kredytu, jak również naruszenie ograniczeń zapewniających konsumentowi ochronę przed nadmiernym obciążeniem finansowym.

Porozmawiajmy.

Opowiedz nam o swoich wyzwaniach i już od jutra zacznijmy wypracowywać optymalne rozwiązania.

Skontaktuj się z nami.

Doradzamy Klientom z całego kraju i jesteśmy otwarci na różnorodne formy kontaktu.

Skorzystaj z możliwości kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem dostępnego na stronie formularza, aby uzyskać więcej szczegółów na temat oferowanych przez nas usług prawnych.

Napisz: kancelaria@atelier-lex.pl
Zadzwoń: +48 451 271 701

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zasady prywatności