Kancelaria Prawna Atelier Lex

Prawo rodzinne

Specjalizujemy się w prawie rodzinnym, pomagając naszym Klientom rozwiązać trudne sytuacje związane z rozwodami, alimentami, opieką nad dziećmi i separacjami. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Czym jest prawo rodzinne?

Prawo rodzinne reguluje stosunki między osobami, które łączą więzy pokrewieństwa lub małżeńskie. Zatem, ma ono zastosowanie do małżeństw, rozwodów, opieki nad dziećmi, adopcji dzieci, roszczeń alimentacyjnych, czy też małżeńskich ustrojów majątkowych.

Obserwujemy ciągły wzrost świadomości społeczeństwa w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, upowszechnianie się wielości form życia rodzinnego, a także nowe wyzwania, jakie rzeczywistość stawia na drodze współczesnej rodziny. Ustawodawca polski w centrum swojego zainteresowania stawia funkcję ochronną prawa rodzinnego, dążąc jednocześnie w kierunku, w którym priorytetem staje się, aby sprawy rodzinne załatwiane były w sposób ugodowy, np. w ramach posiedzenia informacyjnego, posiedzenia pojednawczego lub skierowania sprawy do mediacji.

Powyższe stawia także nowe wyzwania przed uczestnikami postępowań inicjowanych lub toczących się na gruncie tego prawa.

W zakresie świadczonych przez Kancelarię usług jej zespół wspiera Klientów w sprawach rodzinnych, w szczególności:

Rozwody i separacje

Rozwód oraz separacja to sprawy wywołujące silne emocje. Rozwód to sytuacja nie tylko stresująca, ale również trudna...

Umów majątkowych małżeńskich

W polskim prawie wyróżnić możemy następujące rodzaje umów majątkowych małżeńskich: umowa rozszerzająca...

Podziału majątku

Z mocy prawa wspólność majątkowa powstaje pomiędzy małżonkami w chwili zawarcia związku małżeńskiego...

Alimenty

Alimenty z reguły kojarzone są ze sprawą o rozwód. Słusznie, ponieważ stanowią one jeden z elementów wyroku rozwodowego...

mając na względzie aktualny model pojmowania zagadnień rodzinno-prawnych oraz myślenia o dziecku i rodzinie.

Porozmawiajmy.

Opowiedz nam o swoich wyzwaniach i już od jutra zacznijmy wypracowywać optymalne rozwiązania.

Skontaktuj się z nami.

Doradzamy Klientom z całego kraju i jesteśmy otwarci na różnorodne formy kontaktu.

Skorzystaj z możliwości kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem dostępnego na stronie formularza, aby uzyskać więcej szczegółów na temat oferowanych przez nas usług prawnych.

Napisz: kancelaria@atelier-lex.pl
Zadzwoń: +48 451 271 701

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zasady prywatności