Kancelaria Prawna Atelier Lex

Ochrona dóbr osobistych

Ochrona dóbr osobistych, choć dotyczy spraw niematerialnych, to jednak najcenniejszych dla każdego człowieka. Mówimy tu m.in. o dobrym imieniu, wizerunku czy swobodzie sumienia. Pomagamy naszym klientom w prowadzeniu spraw o naruszenie ich dóbr osobistych. Zanim rozpoczniesz walkę o to, co dla Ciebie ważne, dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.

Sprawy związane z ochroną dóbr osobistych

Ochrona dóbr osobistych została uregulowana Kodeksem cywilnym. Każda osoba — zarówno fizyczna, jak i prawna — może dochodzić określonych roszczeń w sytuacji zagrożenia lub naruszenia jej dobra osobistego. Sprawy związane z ochroną dóbr osobistych zdarzają się coraz częściej i dotyczą m.in. oczerniania w Internecie i mediach, publikacji wizerunku bez zgody albo bezprawnego wykorzystywania twórczości.

Fachowe wsparcie w ochronie dóbr osobistych

Koncepcja ochrony niematerialnych wartości, ważnych dla każdego człowieka, wydaje się prostym i oczywistym mechanizmem. W praktyce sprawy związane z ochroną dóbr osobistych przysparzają jednak wielu trudności. Problematyczne bywa prawidłowe rozpoznanie dobra, jakiego dotyczy ochrona, a z tym wiąże się także ustalenie roszczeń przysługujących klientowi, którego dobro osobiste zostało naruszone bądź zagrożone. Dlatego tak ważne jest zapewnienie sobie profesjonalnego wsparcia w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych. Współpraca z kancelarią Atelier Lex to gwarancja skutecznej obrony tego, co ważne.

Zakres usług kancelarii obejmuje:

 • Konsultację z klientem i skrupulatną analizę stanu faktycznego sprawy,
 • Ustalenie, jakiego rodzaju roszczenie będzie najbardziej zasadne,
 • Profesjonalną weryfikację, na podstawie aktualnego stanu wiedzy oraz orzecznictwa, szans na powodzenie sprawy — przede wszystkim w przypadku rozważania wejścia na drogę sądową,
 • Sporządzenie opinii prawnej, uwzględniającej analizę stanu faktycznego i prawnego,
 • Zarekomendowanie możliwych i najbardziej efektywnych działań prawnych, 
 • Pomoc w oszacowaniu wysokości odszkodowania za poniesioną szkodę lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, 
 • Fachowe doradztwo i pomoc w dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia lub zagrożenia dóbr osobistych,
 • Kompleksową reprezentację w toku dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia lub zagrożenia dóbr osobistych.

Zaufaj naszemu doświadczeniu

Członkowie zespołu kancelarii Atelier Lex posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z ochroną dóbr osobistych. Pomogliśmy naszym klientom chronić m.in.:

 • zdrowie,
 • godność,
 • nietykalność cielesną,
 • wolność,
 • dobre imię,
 • renomę.

Czego dotyczą sprawy związane z ochroną dóbr osobistych?

Dobra osobiste nie mają swojej definicji w Kodeksie cywilnym. Pomimo tego z przepisów prawa i orzecznictwa wynika, że dotyczą niematerialnych wartości, ważnych dla każdego człowieka i podkreślających jego odrębność. Mowa tu przede wszystkim o takich aspektach jak:

 • godność,
 • dobre imię,
 • cześć,
 • wizerunek, 
 • nazwisko,
 • zdrowie,
 • wolność,
 • swoboda sumienia,
 • twórczość,
 • tajemnica korespondencji,
 • życie rodzinne i intymne,
 • ochrona mieszkania itp.

Ochrona dóbr osobistych — czego można się domagać?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym dobra osobiste podlegają ochronie. Dlatego, jeśli w wyniku bezprawnych działań innej osoby, nasze dobra osobiste są zagrożone, mamy prawo żądać zaprzestania tych działań. Natomiast, jeśli doszło już do naruszenia naszych dóbr osobistych, możemy żądać wykonania czynności, które zniwelują jego skutki. 

Przykładowo może to być publikacja oświadczenia w gazecie, w której wcześniej pojawiły się nieprawdziwe informacje na nasz temat. Osoba, której dobra osobiste zostały naruszone, może również oczekiwać zadośćuczynienia pieniężnego lub domagać się naprawienia wyrządzonej jej szkody. 

Jednak aby skutecznie dochodzić swoich praw i ochronić dobro osobiste, należy najpierw udowodnić, że zostało ono naruszone. Może to być bardziej skomplikowane, niż się wydaje, dlatego w sprawie związanej z ochroną dóbr osobistych warto zawsze współpracować z profesjonalistami z dobrej kancelarii prawnej.

Porozmawiajmy.

Opowiedz nam o swoich wyzwaniach i już od jutra zacznijmy wypracowywać optymalne rozwiązania.

Skontaktuj się z nami.

Doradzamy Klientom z całego kraju i jesteśmy otwarci na różnorodne formy kontaktu.

Skorzystaj z możliwości kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem dostępnego na stronie formularza, aby uzyskać więcej szczegółów na temat oferowanych przez nas usług prawnych.

Napisz: kancelaria@atelier-lex.pl
Zadzwoń: +48 451 271 701

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zasady prywatności