Kancelaria Prawna Atelier Lex

Rękojmia i gwarancja

Nie każdy wie, kiedy i jak można skorzystać z rękojmi czy gwarancji. Oferujemy specjalistyczną pomoc w tej dziedzinie. Zanim podejmiesz decyzję o dochodzeniu swoich praw, dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.

Gwarancja a rękojmia

Rękojmia i gwarancja to narzędzia, dzięki którym możemy reklamować towar lub usługę, które okazały się wadliwe. Z doświadczenia wiemy, że dla wielu z naszych Klientów są to pojęcia tożsame. Tymczasem są to dwa różne pojęcia opierające się na odmiennych przesłankach prawnych.

Skorzystanie z rękojmi jako podstawy prawnej dochodzenia odpowiedzialności w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną towaru/usługi nie wyklucza możliwości skorzystania z gwarancji, o ile takowa została udzielona, i na odwrót. Wybór jednej ze wskazanych wyżej opcji przy reklamowaniu towaru lub usługi każdorazowo należy do Klienta.

Zatem w przypadku dostrzeżenia wady powinien on rozważyć, które rozwiązanie będzie dla niego bardziej korzystne w danych okolicznościach. Istotne jest, aby podejmując decyzję o skorzystaniu z uprawnień z tytuły rękojmi lub gwarancji wiedział, jaka jest pomiędzy nimi różnica, jak również czy nie upłynął już termin na skorzystanie z danego narzędzia. 

Członkowie zespołu Kancelarii w swojej praktyce niejednokrotnie podejmowali się reprezentowania Klientów w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu nabycia wadliwych towarów lub wadliwie świadczonych usług, dzięki czemu posiadają bogate doświadczenie i ciekawe spostrzeżenia w tym obszarze.

Zakres usług Kancelarii w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji obejmuje w szczególności: 

  • konsultację z Klientem i szczegółową analizę stanu faktycznego, 
  • dokonanie oceny, które z powyższych narzędzi będzie najbardziej korzystne dla Klienta w danych okolicznościach, przy uwzględnieniu jego oczekiwań, 
  • podjęcie działań mających na celu wyegzekwowanie odpowiedzialności za wady towaru lub usługi, takich jak: sporządzenie wezwania do zapłaty, przygotowanie oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy, sporządzenie pozwu, 
  • zainicjowanie postępowania przed Rzecznikiem Praw Konsumenta, 
  • uczestnictwo w negocjacjach pomiędzy stronami sporu, 
  • pomoc w uzyskaniu fachowego oszacowania wartości wady towaru lub usługi, 
  • doradztwo i pomoc przy podejmowaniu pozasądowych lub sądowych działań przez Klienta w przypadku, kiedy decyduje on działać we własnym imieniu, 
  • kompleksową reprezentację Klienta, zarówno na etapie przedsądowym, jak również po wyczerpaniu możliwości pozasądowego rozwiązania sporu, na etapie postępowania sądowego.

Porozmawiajmy.

Opowiedz nam o swoich wyzwaniach i już od jutra zacznijmy wypracowywać optymalne rozwiązania.

Skontaktuj się z nami.

Doradzamy Klientom z całego kraju i jesteśmy otwarci na różnorodne formy kontaktu.

Skorzystaj z możliwości kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem dostępnego na stronie formularza, aby uzyskać więcej szczegółów na temat oferowanych przez nas usług prawnych.

Napisz: kancelaria@atelier-lex.pl
Zadzwoń: +48 451 271 701

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zasady prywatności