Kancelaria Prawna Atelier Lex

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika jest tematem, który niejednokrotnie budzi wiele emocji. Nasz zespół specjalistów jest gotowy, by Cię wspierać podczas całego postępowania dyscyplinarnego w pracy. Nie czekaj, umów się z nami na rozmowę!

Odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika i pracodawcy

Prawo pracy reguluje odpowiedzialność dyscyplinarną w ramach istniejącego stosunku pracy zarówno wobec pracownika, jak i pracodawcy.

Polski ustawodawca przewidział trzy rodzaje odpowiedzialności dyscyplinarnej pracownika.

number-1

Materialną, która powstaje w momencie powstania szkody w majątku pracodawcy, w sytuacji kiedy pracownik nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje obowiązki, a co za tym idzie – ze swej winy wyrządził szkodę pracodawcy.

Materialną za mienie powierzone, która może być indywidualna (gdy mienie powierzono jednemu pracownikowi) lub wspólna (w razie powierzenia mienia co najmniej dwóm pracownikom na podstawie umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej); mieniem powierzonym mogą być: pieniądze, papiery wartościowe, narzędzia, odzież i obuwie robocze, sprzęt elektroniczny – a zatem wszystko, co można powierzyć pracownikowi z obowiązkiem zwrotu.

Porządkową, która sprowadza się do ponoszenia przez pracownika ujemnych konsekwencji w przypadku naruszenia: obowiązku przestrzegania ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych lub przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy, usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Z kolei odpowiedzialność dyscyplinarna pracodawcy obejmuje: 

  • odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wynikłe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wobec pracownika, a także za jego działania podjęte zgodnie z prawem, ale powodujące szkodę w majątku pracownika, jak również w przypadku, gdy pracodawca naruszy uprawnienia pracownika, 
  • odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. 

W sprawach wynikłych na gruncie postępowania dyscyplinarnego w pracy Kancelaria oferuje: 

  • porady prawne w dogodnej dla Klienta formie,
  • analizę stanu faktycznego oraz potencjalnego materiału dowodowego,
  • pomoc w przygotowaniu stosownych pism, 
  • reprezentacji przed sądami pracy w zakresie dochodzenia stosownych roszczeń wynikających z odpowiedzialności dyscyplinarnej pracownika oraz pracodawcy.

Porozmawiajmy.

Opowiedz nam o swoich wyzwaniach i już od jutra zacznijmy wypracowywać optymalne rozwiązania.

Skontaktuj się z nami.

Doradzamy Klientom z całego kraju i jesteśmy otwarci na różnorodne formy kontaktu.

Skorzystaj z możliwości kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem dostępnego na stronie formularza, aby uzyskać więcej szczegółów na temat oferowanych przez nas usług prawnych.

Napisz: kancelaria@atelier-lex.pl
Zadzwoń: +48 451 271 701

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zasady prywatności