Kancelaria Prawna Atelier Lex

Sprawy administracyjne

Specjalizujemy się w postępowaniach administracyjnych, oferując kompleksową pomoc prawną w sporach z organami administracji publicznej.

O sprawach administracyjnych

Prawo administracyjne w swej istocie reguluje przede wszystkim stosunki prawne powstające pomiędzy różnymi podmiotami a oranami administracji rządowej oraz samorządowej. Definiuje normy prawne, które określają organizację oragnów administracji, tryb ich działania oraz wykonywane przez nie czynności.

Prawo administracyjne materialne reguluje strukturę organów administracji, nałożone na nie zadania oraz prawa i obowiązki podmiotów stosunku administracyjnego.

Prawo administracyjne formalne odnosi się natomiast do trybu postępowania organów administracji. Normy prawa formalnego urgulowane zostały przede wszystkim w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Warto pamiętać, że zarówno normy materialne, jak również formalne mają charakter norm bezwzględnie obowiązujących, co oznacza, że ich adresaci są zobligowani do postępowania zgodnie z prawem wyartykułowanym w danej normie.

W obszarze prawa administracyjnego Kancelaria zajmuje się przede wszystkim:

bieżącym doradztwem prawnym oraz sporządzaniem opinii prawnych, w szczególności w sprawach z zakresu:

 • gospodarki nieruchomościami,
 • prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 • ochrony środowiska,
 • prawa imigracyjnego lub ochrony danych osobowych,


a także sporządzaniem i składaniem pism, np.

 • wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego,
 • odwołań od decyzji administracyjnych, wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych lub wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego,
 • sporządzaniem skarg lub skarg nadzwyczajnych,
 • reprezentowaniem Klientów w postępowaniach przed organami administracji rządowej lub samorządowej, ale również w sprawach sądowych przed właściwym Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • pozyskiwaniem w imieniu Klientów niezbędnych zaświadczeń,
 • występowaniem o wydanie koncesji oraz zezwoleń.

Powierzenie przez Klienta zespołowi Kancelarii jego spraw o charakterze administracyjnym może w znacznym stopniu przyczynić się do przyspieszenia i satysfakcjonującego przejścia procedury administracyjnej, a przede wszystkim zminimalizować towarzyszące kontaktom z urzędnikami oraz pracownikami administracyjnymi uciążliwości.

Kancelaria świadczy także usługi prawne dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek sektora finansów publicznych (JSF), oferując kompleksową bieżącą obsługę oraz gwarantując przy tym wnikliwość, rzetelność i zaangażowanie.

W ramach bieżącej obsługi JST/JSF Kancelaria oferuje:

 • reprezentowanie jednostek przed sądami oraz organami administracji publicznej,
 • sporządzanie opinii prawnych należących do kompetencji jednostek,
 • opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego,
 • opiniowanie projektów umów,
 • decyzji,
 • uchwał,
 • porozumień administracyjnych,
 • monitorowanie oraz informowanie o zmianach aktów prawnych dotyczących działania jednostek,
 • wsparcie w negocjacjach prowadzonych przez jednostki,
 • obsługę samorządowych jednostek organizacyjnych, np. zakładów komunalnych, szkół, przedszkoli.

Członkowie zespołu Kancelarii gwarantują profesjonalne wsparcie w rozwiązywaniu trudnych problemów oraz efektywną współpracę z pracownikami jednostek. Jesteśmy otwarci na możliwość świadczenia usług zarówno bezpośrednio w miejscu siedziby danej jednostki, jak również na odległość.

Porozmawiajmy.

Opowiedz nam o swoich wyzwaniach i już od jutra zacznijmy wypracowywać optymalne rozwiązania.

Skontaktuj się z nami.

Doradzamy Klientom z całego kraju i jesteśmy otwarci na różnorodne formy kontaktu.

Skorzystaj z możliwości kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem dostępnego na stronie formularza, aby uzyskać więcej szczegółów na temat oferowanych przez nas usług prawnych.

Napisz: kancelaria@atelier-lex.pl
Zadzwoń: +48 451 271 701

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zasady prywatności