Kancelaria Prawna Atelier Lex

Sprawy karne

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie spraw karnych, zapewniając skuteczną obronę osób oskarżonych o przestępstwa. Zanim staniesz przed sądem w kwestii odpowiedzialności karnej, poznaj zakres pomocy, jaką może zaoferować adwokat w sprawie karnej. Zaufaj naszemu doświadczeniu i zaangażowaniu, aby zapewnić Ci sprawiedliwość i ochronę Twoich praw.

O sprawach karnych — odpowiedzialność karna

Myśląc o sprawach karnych, mamy przed oczami sceny zatrzymań przez funkcjonariuszy Policji, osadzonych w celach więziennych lub czarne paski na oczach potencjalnych podejrzanych.

Skojarzenia są jak najbardziej trafne, jednak należy pamiętać, że za tym wszystkim kryje się zespół norm prawnych, które określają, jakie czyny uważane są za przestępcze, regulują sankcje znajdujące zastosowanie w przypadku popełnienia tych czynów oraz procedurę, w wyniku której mogą one zostać wymierzone.

Prawo karne reguluje zatem te wszystkie przypadki, w których dana osoba może zostać uznana za podejrzaną, oskarżoną, a ostatecznie także skazaną w związku z popełnieniem czynu zabronionego.

Intuicyjnie, większość osób obawia się widma odpowiedzialności karnej. Należy być świadomym tego, że w sprawach karnych kluczowe znaczenie mają wiedza o prawach osoby zagrożonej sankcją karną oraz czas, w jakim osoba ta podejmie działania mogące w znacznym stopniu ułatwić jej obronę przed podejrzeniami, oskarżeniami.

Pomoc adwokata w sprawie karnej

Z doświadczenia członków zespołu Kancelarii jednoznacznie wynika, że w sprawach karnych nie warto zwlekać z decyzją o skontaktowaniu się z profesjonalnym pełnomocnikiem w celu uzyskania pomocy – im później o taką pomoc Klient się zgłasza, tym trudniej na spokojnie skonsultować sytuację i ustalić najbardziej skuteczną linię obrony.

Z drugiej strony, nie mniej ważna jest pomoc, jakiej w przypadku popełnienia czynu zabronionego oczekiwać może ofiara pokrzywdzona tym czynem. Zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak również na etapie sądowym, osobie pokrzywdzonej przysługują stosowne uprawnienia, dzięki którym w pewnym zakresie może mieć ona kontrolę nad przebiegiem sprawy.

W zakresie usług, które Kancelaria świadczy w obszarze szeroko pojętego prawa karnego, wskazać można następujące:

  •  udzielanie porad prawnych w sprawach karnych, wykroczeniowych lub dyscyplinarnych, 
  • aktywną obronę na każdym etapie sprawy, tj. w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, apelacyjnym, kasacyjnym, o wznowienie postępowania, o odroczenie wykonania kary, o przedterminowe warunkowe zwolnienie, o dozór elektroniczny lub o zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary, 
  • reprezentację interesów osób pokrzywdzonych na każdym etapie sprawy, w tym m.in.: przygotowanie zawiadomienia o możliwości popełnienia czynu zabronionego, reprezentację pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym lub oskarżyciela posiłkowego albo prywatnego w postępowaniu sądowym, wystąpienie z wnioskiem o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie, 
  • reprezentację przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym lub sądem dyscyplianrnym, 
  • pomoc w sporządzaniu wszelkich pism w sprawach karnych, wykroczeniowych lub dyscyplinarnych,
  • pomoc w uzyskaniu dostępu do akt sprawy karnej, wykroczeniowej lub dyscyplinarnej.

Porozmawiajmy.

Opowiedz nam o swoich wyzwaniach i już od jutra zacznijmy wypracowywać optymalne rozwiązania.

Skontaktuj się z nami.

Doradzamy Klientom z całego kraju i jesteśmy otwarci na różnorodne formy kontaktu.

Skorzystaj z możliwości kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem dostępnego na stronie formularza, aby uzyskać więcej szczegółów na temat oferowanych przez nas usług prawnych.

Napisz: kancelaria@atelier-lex.pl
Zadzwoń: +48 451 271 701

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zasady prywatności