Kancelaria Prawna Atelier Lex

Prawo pracy

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, zapewniając wsparcie w sporach pracowniczych, czy też powstałych w związku z mobbingiem lub wypadkiem przy pracy. Oferujemy profesjonalną pomoc prawną, aby chronić Twoje prawa jako pracownika albo pracodawcy.

O prawie pracy

Prawo pracy reguluje wszelkie sprawy związane ze stosunkiem pracy, w tym określa prawa i obowiązki zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Na co dzień w szczególny sposób podkreśla sie doniosłą rolę norm prawa pracy w zakresie, w jakim mają one na celu ochronę pracownika, np. poprzez wyartykułowanie podstawowych praw pracownika, takich jak: prawo do wynagrodzenia, prawo do odpoczynku, prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy lub prawo do poszanowania dóbr osobistych.

Z drugiej strony przepisy prawa pracy mają służyć także pracodawcy, np. w sytuacji, kiedy jego pracownik nie wykonuje w ogóle albo niesumiennie wykonuje swoje obowiązki, czy też bezprawnie szkodzi jego interesom.

Podstawowym źródłem prawa pracy jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. Z uwagi na konieczność ciagłego dostosowywania tego prawa do zmieniających się warunków, standardów, jest ono sukcesywnie nowelizowane.

W kwietniu 2023 roku weszły w życie liczne zmiany, m.in. gwarantujące pracownikom nowe uprawnienia (takie jak: prawo pracownika do równoległego zatrudnienia czy też prawo do szkolenia), wprowadzające dodatkową ochronę przed zwolnieniem, nakładające nowe obowiązki informacyjne w zakresie umów o pracę oraz zwiększające dotychczasowe uprawnienia pracowników i członków ich rodzin.

Zespół Kancelarii specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy. W ramach pomocy prawnej z obszaru tego prawa pomagamy zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, świadcząc liczne usługi m.in. w zakresie:

  • ustania stosunku pracy,
  • odpowiedzialności w stosunku pracy,
  • wypadków pracowniczych,
  • mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy,
  • zakazu konkurencji. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem wskazanych wyżej usług.

Porozmawiajmy.

Opowiedz nam o swoich wyzwaniach i już od jutra zacznijmy wypracowywać optymalne rozwiązania.

Skontaktuj się z nami.

Doradzamy Klientom z całego kraju i jesteśmy otwarci na różnorodne formy kontaktu.

Skorzystaj z możliwości kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem dostępnego na stronie formularza, aby uzyskać więcej szczegółów na temat oferowanych przez nas usług prawnych.

Napisz: kancelaria@atelier-lex.pl
Zadzwoń: +48 451 271 701

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zasady prywatności