Kancelaria Prawna Atelier Lex

Rozwiązanie stosunku pracy​

Pomagamy naszym Klientom w trudnych chwilach związanych z rozwiązaniem stosunku pracy. Czy to rozwiązanie umowy o pracę z wypowiedzeniem czy bez niego, jesteśmy po to, by doradzić i wesprzeć. Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.

Kiedy następuje rozwiązanie stosunku pracy?

Przepisy regulujące ustanie stosunku pracy wyraźnie rozróżniają sytuacje, w których ulega on rozwiązaniu albo wygaśnięciu. Do rozwiązania dochodzi w wyniku dokonania przez jedną lub obydwie strony stosunku pracy czynności prawnej mającej na celu jego zakończenie.

Z kolei o wygaśnięciu mówimy wtedy, kiedy jest ono konsekwencją innych zdarzeń prawnych, zależnych lub niezależnych od woli jego stron. Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z ustaniem stosunku pracy jest Kodeks pracy, przewidujący następujące sposoby jego rozwiązania:

  1. na mocy porozumienia stron,
  2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, 
  3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia, 
  4. z upływem czasu, na który został nawiązany.

Nie jest to jednak jedyny akt prawny regulujący ustanie stosunku pracy. Poza kodeksem unormowane są tak bardzo istotne kwestie jak ochrona określonych grup pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy oraz zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika.

W sporach mających swoje źródło u podstaw ustania stosunku pracy, zarówno pracownikowi przysługują stosowne uprawnienia w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę – za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia, jak również pracodawca ma odpowiednie możliwości prawne w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika stosunku pracy bez wypowiedzenia.

W sprawach związanych z ustaniem stosunku pracy Kancelaria świadczy pomoc w zakresie: 

  • rzetelnej porady prawnej w dogodnej dla Klienta formie, 
  • analizy dokumentów, 
  • przygotowania pism takich jak: oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia, porozumienie o rozwiązaniu stosunku pracy
  • aktywnego udziału w negocjacjach pomiędzy stronami stosunku pracy, 
  • reprezentacji przed sądami pracy w zakresie dochodzenia stosownych roszczeń wynikających z ustania stosunku pracy.

Porozmawiajmy.

Opowiedz nam o swoich wyzwaniach i już od jutra zacznijmy wypracowywać optymalne rozwiązania.

Skontaktuj się z nami.

Doradzamy Klientom z całego kraju i jesteśmy otwarci na różnorodne formy kontaktu.

Skorzystaj z możliwości kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem dostępnego na stronie formularza, aby uzyskać więcej szczegółów na temat oferowanych przez nas usług prawnych.

Napisz: kancelaria@atelier-lex.pl
Zadzwoń: +48 451 271 701

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zasady prywatności